Då ska världen förstå. Om kristen enhet och trovärdighet i en tid av flyktingskap

Flyktingar i Egypten idag. För 2000 år sedan var Jesus ett sådant barn på flykt i Egypten.

När jag läser tidningarna nuförtiden får jag intryck av att det är kris och kaos i vårt land. Människor knackar på vårt lands dörr och vill in och detta uppfattas av många som ett allvarligt hot, som om någon försöker ta sönder vår dörr och vill paja vår vackra värld här innanför. Nära nog hälften av vårt lands medborgare vill stänga gränserna för att på så sätt skapa ett mänskligare Sverige, och många av riksdagspartierna kämpar om titeln som partiet som gör mest för att hindra andra från att komma hit. Detta trots att det finns behov av fler människor i Sverige framöver för att säkra för framtidens välfärd, trots att det var länge sedan vi hade så pass bra ekonomi i landet som nu och trots att många av de som kommer är driftiga människor med god utbildning som inte vill något annat än att få vara med och bidra till vårt lands fortsatta välstånd. Läget i vårt samhälle är kanske kris för vissa, men det finns något värre därutanför dörren som är orsaken till att så många människor nu knackar på. Det pågår ett omfattande krig och fler och fler börjar benämna detta som det tredje världskriget. Professor Wilhem Agrell argumenterade i en intervju i Sydsvenskan (23/11) för att kriget i Syrien/Irak bör ses som ett nytt, tredje, världskrig eftersom så pass många olika internationella aktörer är inblandade och att lösningen på kriget ser ut att ha djupgående internationella konsekvenser. Agrell menade att ett nytt världskrig inte till formen behöver likna de två föregående, men att det håller på att få samma internationella genomslag och växa i omfattning. Konflikten är således inte bara en lokal angelägenhet för Mellanöstern utan har internationell räckvidd och Europa är numera indraget.

Jag har själv aldrig upplevt ett krig, det är lika bra att jag säger det redan nu, för det innebär att jag faktiskt inte har egen erfarenhet av att vara så rädd för mitt och min familjs liv att vi bara måste bege oss iväg ifrån allt för att kanske kunna överleva. I krig går ingen säker, och vem som överlever tycks mer vara slumpartat än något annat. Men min släkt har minnen av världskrig, och de har etsat sig fast i mitt minne. Hur mamman tog sina två småbarn i varsin hand, och med några få saker i en ryggsäck lyckades komma ut ur en sönderbombad stad, hur pappan fängslades för att ha kämpat för fel sak, och hur en hel generation aldrig blev särskilt långa på grund av den akuta näringsbristen under de första levnadsåren. Mamman och pappan klarade sig, och fick många år i frihet och trygghet, liksom barnen, men de fick bygga upp sitt hem igen och platsen där de växte upp var i många decennier otillgänglig.

Människor på flykt 1945. Personerna på bilden är inte de som nämns i texten

Men denna text handlar inte främst om tredje världskriget i sig, utan om oss häruppe i Sverige. Vi i landet som tidigare har varit förkämpe för mellanmänsklighet, för den svage, men som idag inte är samma land som förr. Det är ett land jag sörjer – det som försvunnit.

I denna tid syns en kristen enhet, som inte skådats på länge. De kristna kyrkorna har trätt fram som centrala aktörer vad gäller flyktingskapet i vårt land. Kristenheten som genom historien varit känd som splittringens religion, där alla hävdar absolut sanning och avfärdar alla andra som falska. I kyrkohistorien brukar man tala om de två konfessionella tidsepokerna, 1600-talet och 1800-talet, som tider där det var viktigare vilket samfund man tillhörde än vilken religion. Så var det även till viss del även i min egen uppväxt, att det kändes enklare att samarbeta med människor av en helt annan tro, än med kristna människor som faktiskt delade 99,9 % av min tro, men där 0,1 % var annorlunda. Idag tycks denna tid förbi. De kristna samarbetar och verkar för att hjälpa de svaga och utsatta. Det är helt enkelt inte möjligt som kristen att bortse ifrån Jesu ord om att hjälpa människor i nöd.

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ (Matt 25:25–31)

Att kristna i denna utsatta tid, faktiskt gör vad de ska, att kyrkor hjälper flyktingar till ett drägligare liv, ger trovärdighet. Kristendom handlar inte om pengar och makt (något som kyrkorna genom århundraden haft svårt att inte falla för). Kristendom handlar om något helt annat, ett upp-och-nervänt gudsrike där den minste är den störste, och den som värnar om de svagaste är den starke.

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. (Matteus 18:1–7)

För en kristen är detta centralt. Att värna om sin egen trygghet före den utsattes, är inte kristendom. Att de kristna idag är så pass enade i denna kamp för den som knackar på och ber om hjälp, innebär också att århundraden av splittring istället kan förbytas till enhet. När det verkligen bränner till, visar de kristna enhet i kampen för den utsatte. Det är något jag är stolt över – och visar på att kristna faktiskt gör vad de sagt att de ska göra.

Kyrka i Malmö förbereder för flyktingar.

Detsamma gäller för övrigt också alla muslimska församlingar i landet som också visar samma omsorg (och faktum är att de allra flesta av flyktingarna just nu finns i muslimska länder som mycket på grund av sin tro värnar om de utsatta). När civilsamhället tycks värna om sitt, tar kyrkorna och värnar om den andre – den som knackar på dörren.

I Bibeln läser vi kring julen om Jesu födelse, om hur den fattiga familj som Gud valde till sin, avvisades från hotell till hotell, tills dess att de fick plats i ett kyffe i ett förråd, och hur familjen tvingades att fly för livet till ett helt annat land. Jag önskar att vårt land inte var ett av de där hotellen som sa nej, men jag anar allt mer att det är så. Julevangeliet handlar inte bara om hur Gud blev människa, utan också om hur Gud valde att lyfta fram de svagaste genom att födas in i en sådan familj. Tydligen har vårt land glömt bort julevangeliets kärnbudskap, men vi kristna har tack och lov inte gjort det. Idag finns jesusfamiljer som knackar på vår dörr för att fråga om boende – låt vara att de kommer med tåg och inte på åsna, men något måste ju ha förändrats efter 2000 år.

Redan när du började din bön gavs ett svar, och jag har kommit för att meddela dig det. Om änglar som Guds märkliga budbärare

No. 5 Scenes from the Life of Joachim: 5. Joachim's Dream (detail)GIOTTO di Bondone.Det där med änglar är något som jag aldrig riktigt förstått. Inte så att jag som kristen aldrig trott på änglar – tvärtom – men vad de är och vilka de är har liksom alltid glidit mig ur händerna. Men jag har länge varit fascinerad av dessa varelser som enligt Bibeln är så lika oss människor men ändå något helt annorlunda. Kanske ligger min fascination i det att de enligt kristen tro finns, men i stort sett aldrig visar sig fysiskt för oss, kanske i det att vi vet så lite om dessa varelser.

Skyddsängel (enligt klichéerna)

Mina funderingar om änglar väcktes åter till liv när jag i dagarna fick hem en ny engelsk översättning av medeltidens vanligaste lärobok i teologi: Petrus Lombardus Sentenser (utg. ca. 1150). Boken, som egentligen består av fyra böcker, lästes verkligen av alla teologistudenter från 1100-talet fram till 1500-talet, och många kända medeltida teologer har gjort kommentarer (på latin glossa (därav ordet glosa)) till detta verk. I Sentenser försöker Lombardus sammanfatta all kristen kunskap om gud, människan allt som hör därtill. Här finns det mesta som en nyfiken människa kan vilja veta om tro, kanske främst en medeltidsmänniska, men även nutidsmänniskor skulle nog vilja veta saker såsom, kunde även Gud Fadern bli inkarnerad (svaret är ja), men varför ville han inte det då? (Bok 3, Dist. I), men även frågor om änglarna behandlas av Lombardus. Exempelvis frågar sig Lombardus om änglarna eller människorna skapades först? (Bok 2, Dist. II). Hans svar (för enligt Lombardus finns det ett sådant) är att Gud skapade människan och änglarna exakt samtidigt, men att antalet änglar är konstant eftersom de inte kan dö. Lombardus skriver många fler saker om änglar, och det finns även fler medeltida teologer som ägnat mycken tankemöda åt just änglarna (exempelvis Thomas Aquino, som för övrigt skrivit en av medeltidens mest berömda glossor över just Petrus Lombardus Sentenser, i sin Summa (Första delen, första halvan, frågorna 50–64)).

Varför nu alla dessa medeltida kommentarer om änglar? Jo, för att under medeltiden fanns en tanke om att ingen fråga var för obetydlig för att inte utredas ordentligt. Det står mycket lite om änglars natur och identitet i bibeln, även om änglar omnämns ofta. Sådana ”kunskapsluckor” behövs fyllas av en nyfiken människa, och det är det som medeltidsteologerna försökte att göra.

Seraf-ängel. Det finns, även bland änglar, en hierarki.

Lombardus fundera vidare kring änglar och var de fanns från början (Bok 2, Dist. II). Han konstaterar att de bodde i himlen, även de änglar som senare föll var i himlen till en början. Enligt den medeltida världsbilden fanns klotet jorden (eller jordbollen som den kallades på medeltidssvenska) omgivet av flera olika sfärer och solen snurrade runt vårt eget klot. Den yttersta sfären kallades för firmamentet och där lyste det av Guds strålglans. Detta firmament hade för övrigt små hål i sig där strålglansen kunde skina genom. Dessa hål var stjärnorna. I firmamentet fanns himlen, längst bort från jorden, men änglarna kunde utan problem fara genom alla sfärer ner till vår värld.

Frimamentet och Gud som tronar över hela kosmos.

Lombardus kallar änglarna för osynliga väsen, och de skapades således av osynlig oförstörbar materia till skillnad från de synliga människorna som skapades av synlig och förgänglig materia. Änglarna gavs också, förutom denna osynliga kropp individuella personligheter och förnuft så att de kan tänka, minnas, älska, samt en fri vilja enligt Lombardus. Vidare tänkte Lombardus ut att alla änglar var jämlika i sin existens, kunskap och fria vilja, men att på grund av att alla änglarna skapades individuella hade de olika mängd av kvaliteter såsom kunskap, makt och fri vilja. Därför, i enlighet med medeltida samhällsordning, var vissa skapade att leda medan andra änglar var skapade att bli vägledda.

Änglarna i himlen. Notera vingarnas olika färger som markerar hierarki.

För att avsluta Lombardus tankar om änglarna i denna text (han skriver än mer själv), tänkte jag behandla änglarnas fall. Änglarna skapades goda, och alla änglar var även goda ett tag enligt Lombardus. Men snart blev några änglar högmodiga och ville sträva upp mot Guds egen person (ja, Lombardus reder även ut detta med att sträva uppåt när man redan är högst upp i sfärerna…). Detta gjorde att de högmodiga änglarna föll ned från himlen, trots att de flesta änglar inte ens hunnit utveckla sina egna dygder. De som föll, utvecklade denna last, men inte någon dygd enligt Lombardus. Änglarna är således, väldigt lika oss människor enligt medeltida teologi, men med stora skillnader: de är eviga och består av osynlig materia, medan vi människor är förgängliga och består av vanlig synlig materia. Om detta stämmer med hur änglar egentligen är, vet jag inte, men tanken att änglarna är självständiga individer med egna personligheter är spännande.

Ärkeänglarna Mikael, Rafael och Gabriel

Tyvärr så försvann mycket av denna fascination för frågor om änglar i samband med reformationerna på 1500-talet. Visst har kristna sedan dess trott på änglar, men det har blivit mer diffust eftersom protestantismen tog så tydligt avstånd ifrån de medeltida teologernas grubblerier. Istället så står vi där, idag med mycket lite kunskap om så pass viktiga saker som änglar. För änglar är viktiga. De är faktiskt de som träffar Gud allra mest, och som vet vem Gud verkligen är (så mycket ett skapat väsen kan veta om Gud). De allra flesta änglar är goda och agerar som skydd för oss människor och budbärare till oss från Gud (det finns också onda änglar, de som kallas för demoner och djävulen själv är också en ängel, även om Thomas Aquino nog hade skakat på huvudet åt denna kommentar eftersom han menade att blott att existera är gott, och därför kan inte det onda ha någon existens utan som ett hål i vägen, det finns där men består inte av något (Första boken, första delen, frågorna 48–49)).

Djävulen enligt Gustave Doré

Men vårt behov av att förstå vad änglar är för något har emellertid inte avklingat. Istället har new age kommit att överta förklaringsförsöken. Det går inte så bra, enligt mig eftersom Gud kopplas bort ifrån änglarna, och då finns ju inte så mycket kvar att förklara…

Kanske räcker det med att erfara änglarna, eller åtminstone vila i tryggheten om att de finns och vill oss väl? Det sägs att när man träffar en ängel blir man lugn och känner trygghet, samtidigt som man inser att det är något allvarligt som är på väg att hända. Det sägs att änglar skyddar oss ibland från faror genom att handgripligen agera eller berätta för oss att ta en annan väg för att undvika en fara. Det sägs att missionärer har hört och sett änglar sjunga för dem när de var ledsna och kände sig ensamma. Det sägs att änglar sällan bär vita långa kläder, utan ibland bär en joggingdress. Det sägs att änglar sjöng för några herdar det vackraste ord som hörts sjungas.

I min egen forskning om medeltida böneliv hittade jag flera svenska böner riktade till änglar, och de handlade alla om stöd och beskydd. Själv ber jag inte till min skyddsängel, men ibland tänker jag att det hade allt varit spännande att få se detta mystiska väsen som finns vid min sida. Men då handlar det mest om att stilla min egen nyfikenhet och inte om att faktiskt respektera änglarna för det de är: Guds budbärare (jfr Dan.20–23). För att stilla min nyfikenhet kan jag istället läsa texter från en tid då man grubblade mycket över änglarnas identitet och väsen, eller titta på några av de otaliga vackra målningar som gjorts med änglar som tema. Kanske tittar änglarna också på dessa bilder och funderar på hur vi egentligen tänker kring änglar?

Chagalls änglar i Stephanskyrkan i Mainz, Tyskland

Som ett litet PS. till dessa tankar om änglar, kan jag rekommendera filmen Dogma (1999). Den är inte någonstans rätt och rimlig utifrån kristen teologi, men skojig då den handlar om änglar och vad dessa kan ställa till med… Här ett klipp från filmen där Ängeln Megatron (denne i Bibeln onämnde ängel) visar sig för en helt vanlig person som inte tycker att ängeln stämmer överens med hennes bild av änglar. Bli inte upprörd när du tittar, utan skratta mest åt filmens ambition att förklara det oförklarliga: vad änglar är.

Konversion som svek och överlevnad: Om känslor kring en människas religiösa identitetsbyte

release 229/365

Under senare år har flera konversioner väckt stor uppmärksamhet och anklagelser av svek, inte bara medialt, utan även inom de kristna samfunden. Främst tänker jag dels på Stiftelsen Berget och dels på Ulf Ekman. Det var något i dessa människor som fick dem att byta en del av sin religiösa identitet, slita upp sina rötter från en jord och byta den till en annan.

Mina första levnadsår var jag med i ett kristet samfund, men när jag var 21 år gammal bytte jag mitt ursprung mot en annan religiös identitet, den i ett annat kristet samfund, för att några år senare, vid 32 års ålder byta igen, även denna gång ett identitetsbyte inom mitt kristna jag. Det kan tyckas som om jag är en sådan där person som hattar omkring och tror att gräset alltid är grönare på andra sidan staketet, men den som tror det känner inte mig. Jag bytte samfund, och därmed också en del av min religiösa identitet för att överleva. Men det var också något som tvingade de som blev kvar att arbeta med sin egen identitet.

I en podcast från brittiska Beyond Belief (2015-09-14) i BBC Radio 4, behandlades fenomenet konversion och då i relation till de som var kvar och deras känslor. Rubriken för programmet var ”Betrayal” (svek på svenska). Det visade sig, möjligen föga förvånande, under programmets gång, att samtliga världsreligioner egentligen inte tycker särskilt mycket om konversioner. Så länge konversionen fungerade inom den ursprungliga kontexten, såsom att som hindu också be till Jesus i ett tempel, var det egentligen inga problem. Det var först när den ursprungliga gruppens/religionens åsikter lämnades för något annat, som att bara be till Jesus och avfärda de hinduiska gudarna som icke-existerande, som känslor av svek kom upp till ytan hos de som var kvar. På samma sätt var det inom judendomen, där det var accepterat, att blanda religioner som exempelvis judendom och buddhism (kallas på engelska för Jewbu) på det sätt som till exempel Leonard Cohen gör så länge den judiska identiteten och kulturen praktiserades, och även att sluta vara religiös, men att aktivt byta till en annan religion ledde till samma känslor av svek som hos hinduerna. Samtliga religioner, visade det sig i programmet, hade också svårt med att ha kvar sociala band till dessa personer. Valde man bort en religion så valde man således också bort den ursprungliga kontexten och därmed i realiteten många vänner och familj. Det var inte bara något som förekom i vissa sekter.

Då är det inte konstigt att dessa konversioner som ibland dyker upp, men inom kristendomen, skapar känslor av svek. För en person som konverterar lämnar något kvar hos de som blir kvar, känslor av oduglighet, otillräcklighet, svek. Det är dessa som många gånger hörs i debatten, så även i diskussionerna som förts kring Stiftelsen Berget och de i kommuniteten som konverterar.

För många år sedan, innan jag gjort min första konversion, var jag på ett kristet seminarium som handlade om just konversion inom frikyrkan. Det uppstod en märklig känsla av diskrepans mellan de som organiserade seminariet och de som lyssnade. Nämligen, att de organiserande (som var 50+ i ålder) menade att man skulle stanna kvar i sitt samfund oavsett orsaker till att lämna. Jag minns särskilt en person, som citerade en känd svensk kristen författare, som menade att man skulle stanna kvar i sitt samfund och lida för Kristi skull. För mig, som en del av lyssnarna (vi var alla under 30 i ålder) var ett sådant uttalande ett pinsamt försök till disciplinering och föga införstående. Det uppstod också en öppen konflikt mellan de organiserande och lyssnarna, och efter cirka en timmes diskussioner och samtal, avbröt samtalsledaren seminariet i förtid med en formulering om att de i panelen nog hade rätt och att ämnet var uttömt. Kvar var vi, som desperat försökte leva som kristna i våra samfund men som upplevde dessa på ett helt annat sätt än de äldre organisatörerna.

Några år senare valde jag att lämna det samfund som jag växt upp i. Jag gjorde det för att överleva både själsligen och andligen. En själ och ande behöver näring för att leva, och den planta jag höll på att växa upp till, fungerade helt enkelt inte i det samfundets jord. Alla plantor är olika och kräver olika jord, och jag vill idag inte kritisera det samfund jag då lämnade. Men för mig handlade det om överlevnad. Jag minns också känslan av att hitta hem i det nya samfundet, om hur saker jag kämpat för och emot inte längre var centrala längre. Men jag minns också hur alla gamla minnen och invanda praktiker var ointressanta för mina kompisar i det nya samfundet. De mindes sina ungdomsläger, inte mina, och hade en annan konfessionell historia i ryggsäcken än jag. Den känslan var smärtsam, som om en del av mig inte längre var relevant. Jag antar att de flesta som lämnar något livsviktigt för en annan identitet känner samma känsla, att delar av jaget inte längre fungerar utan mer hänger kvar på kroppen. För min egen del har jag insett att min konversion då, inte handlade om svek för min del, utan om överlevnad för min själ och ande, men nog lämnade jag kvar en känsla av svek hos mina gamla kompisar (och släktingar). Sedan dess så har jag än en gång bytt samfund, denna gång av mer pragmatiska skäl då det samfund jag gick med i gick upp i ett annat samfund jag inte sympatiserade med, och jag har istället gått med i ett samfund min fru och våra barn är med i. Men jag trivs i mitt nya sammanhang, och ser med mer erfarna ögon att det räcker med konversioner för min del, och att den planta jag växt upp till passar bra för den jag är och har en massa grenar som inte passar i just ett specifikt samfund (en person jag träffade under min studietid beskrev denna insikt att bli en teologisk bastard). Den plantan hade inte överlevt om jag inte fått ny näring av min första konversion. Ibland önskar jag, av hela mitt hjärta, att jag vore en sådan människa som alltid varit samma och kvar i samma ursprungliga kontext, för det hade varit enklare för just mig, men det blev inte så för mig.

"Fra angelico - conversion de saint augustin" by Fra Angelico (circa 1395–1455) and workshop - Unknown. Licensed under Public Domain via Commons.

Konversion handlar sällan om svek från den som konverterar, alltså att man konverterar för att hämnas på andra eller att ställa andra i dålig dager. Det handlar oftare om egen överlevnad. Men de som är kvar, blir givna en känsla de inte bad om – känslan av svek. Därför är det lätt att brusa upp och bli arg över någon annan människas konversion, just eftersom det säger så mycket om den egna identiteten. Den kanske mest kända konversionen inom kristendomen är trots allt inte Ulf Ekman eller Stiftelsen Berget, utan aposteln Paulus (se Apg. 9), men även biskop Augustinus av Hippos konversion(-er) hör också till de kristna ”konversions-klassikerna”. Den erfarenhet Paulus och Augustinus bar med sig av sin konversion färgade dem i sina verksamheter som apostel och biskop, men färgade helt säkert också de som han lämnade kvar. Känslan av svek fanns där, men också känslan av överlevnad (med de flesta delar av det egna jaget intakt). Konversioner är känsliga saker.

Stå rak, våga visa vems du är: När tro är det udda

The rose window of All Saints Episcopal Church in Fort Lauderdale, Florida, depicts modern day people of many different professions working under the blessing of Jesus. Taken by Carolyn Fitzpatrick and released into the public domain. wikimedia commons

När jag var liten, berättade de vuxna för mig om hur det var att vara kristen när de själva gick i skolan. Kristna, särskilt frikyrkliga sådana, betraktades som knäppa och smått galna, hela klasser kunde mobba en person som berättade om sin tro. Det gjordes även mycket musik bland kristna som stöttade i tron och som uppmanade till att visa på sin tro, trots omgivningens spått och spe. I mitt hem gick särskilt en lp-skiva varm, Charlotte Höglunds skiva Charlotte från 1985. Kanske var det mest min fascination för skivans första svängiga låt, Våga visa färg, som jag lyssnade på den, och som mina föräldrar spelade den så ofta, kanske var det för att så många i mina föräldrars generation upplevde sig udda som kristna? Jag sjöng i alla fall för full hals med Charlotte:

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

Det var den bilden jag hade med mig in i skolan, kampen mot de andra, de som inte ville respektera. Men så blev det aldrig. När jag gick i skolan, på 90-talet, så var det det inte konstigt att vara kristen, även om få andra berättade att de var det. Jag blev aldrig hånad för min tro i skolan, det som min föräldrageneration berättat om – strategierna vi lärde oss i kyrkan, behövdes inte. Visserligen har jämnårig vänner berättat att de blev retade för sin tro, men jag blev det inte.

Sedan så blev jag vuxen, läste på universitetet och blev doktorand i teologi. Det var då det började igen, mot slutet av 00-talet, det udda med att vara kristen. Då hade jag sedan länge glömt bort Charlotte Höglunds sång, och tycktes mig minnas att min barndoms alla kristna sånger var lite konstiga och naiva. Exempelvis Andrae Crouchs sång ”Jesus is the answer”, med den självklara motfrågan: så vad är frågan egentligen? Idag är det sällan som jag berättar att jag är kristen, även om jag aldrig gjort det till en hemlighet, och frågar någon svarar jag alltid ja. Men det är med vetskapen att detta ja, så ofta dumförklarar mig, eller ställer mig i en grupp av människor som inte kan vara neutrala utan bara måste in och förstöra det samhällskontrakt vi har idag. Fast det där, som de så ofta tror, och som David Thurfjell i sin bok Det gudlösa folket, skriver om att majoriteten anser om kristendom idag, är inte sant. I alla fall inte på det sätt som majoriteten tycks tro, för den minoritets tro som jag tillhör: kristendomen (ja, enligt statistiska mätningar (se SOM-institutets Weibull & Strid 2011 och religionstrappan) praktiserar enbart en skara människor den kristna tron regelbundet eller anser att Gud finns i Sverige). Istället tycks vi kristna återgå till ett antikt sätt att förhålla oss till vår tro, genom hemliga interna tecken, för att slippa dessa gliringar om uddaskap och märklighet. För ett tag sedan, när jag arbetade med en akademisk studie om kristendom (jag forskar om kristendom i alla dess former och uttryckssätt), berättade en kollega om sin livssituation. Hen använde ett inomkyrkligt ord, som ett slags tecken för mig att tyda, och visst förstod jag. Lite som fisktestet i antiken, där den ene personen gjorde en halvcirkel, och den andre kunde lägga till en egen halvcirkel för att på så sätt forma en fisk – tecknet för de tidiga kristna. Detta var emellertid inte under senantiken, utan under senmoderniteten, idag.

Av en slump, så kom jag på att kolla på Spotify om gamla barndomssånger fanns med. Kurt & Rolands tidsmaskinen fanns inte där, men däremot Charlotte Höglunds sång Våga visa färg. Mina barn ser mig idag, hoppandes och studsandes till en gammal 80-talslåt, full av nostalgi, men är det bara nostalgi de ser, eller finns det också något radikalt kvar där bakom alla år av minnen, erfarenheter av att stå rak för sin tro när världen tycker att man är udda? Idag skriver jag på en lärobok i religionskunskap för gymnasieungdomar till ett större svenskt förlag, och jag hoppas att de elever som läser denna bok får en annan bild av tro – i lärobokens fall av olika religioner så klart – där den troende inte är udda, utan någon som hämtar styrka i sin tro för att leva mitt i sin vardag. Varje avsnitt börjar med en berättelse om hur tron ser ut i en skolvardag, hur tron färgar in vardagen full av nyanser, men också skapar en känsla av utsatthet i dagens Sverige. Det blir ett litet bidrag till att motverkan denna trend mot uddaskapande av religion i praktiken (och som skolans läroplan i religion faktiskt talar om). Min tro blir då ett sätt att se och respektera tron i den andre, i den som tillhör en annan tro än jag själv. För det är så, för mig, att min tro inte innebär att förneka andras längtan och tro, men ger mig ork att stå emot andras förnekelse av betydelsen av min tro. Jag vill våga visa vems jag är, men det är svårt.


 

För den som vill lyssna på Charlotte Höglunds sång, Våga visa färg, finns här en uppspelbar länk till Spotify (funkar också för den som inte har programmet).

Och så texten, ifall du är nyfiken:

Du vill ha din tro privat,
Du vill vara anonym
Det får inte kosta
Det ska vara bekvämt
Du vill ha din tro privat
Du vill vara anonym
För det känns säkrast
Säkrast för dig själv

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

Vägra vara neutral
Håll ditt ljus så alla ser
Låt ditt liv få visa
Vad du tror och vill
Vägra vara neutral
Håll ditt ljus så alla ser
Strunt i andra
Låt de le åt dig

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

Våga följa Bibelns ord
Tala om på vem du tror
Tro och liv ska tala samma språk
Våga följa Bibelns ord
Tala om på vem du tror
Jag är kristen
Jag vill va hans barn

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

(Text: Charlotte Höglund)

Bön som konst: Ett resetips för den konstinstresserade bedjaren

Prayer, Malmö 2015. James Webb

Har du någon gång gått på ett museum och sett bedjande madonnor, målade i olja? Antagligen. Jag tycker själv om sådan konst, framför allt medeltida och renässans-konstverken. Men det är klart, ibland blir det lite för mycket… Bön däremot är sällan skådat i modern samtidskonst. Det är som om bön inte hör hemma i samtidskonsten, troligen på grund av sekulariseringsideologi hos modernisterna, men häromsistens blev jag paff och förundrad. Det existerar modern konst om bön, och dessutom i form av en konstinstallation. Den finns på Wanås i nordöstra skåne, heter Prayer och är gjord av den sydafrikanske konstnären James Webb. En hel stor vit sal med en stor röd matta på golvet och många högtalare där bedjande människor hörs sjunga, mumla och ropa. Installationen skapades för Wanås sommarutställning 2015 och spelades in i Malmö 29 april 2015, i en mängd olika kyrkor och religiösa samfund. Lyssnar man på sorlet en bit ifrån hörs ibland böneutrop i en moské, eller budhistiska mantran, men även psalmen Härlig är jorden. Lyssnar man istället på varje enskild högtalare hör man bara bönen från den specifika plats som inspelningen gjordes. Intet uns av exotisering finns med i verket, utan det är nära och deltagande. Detta är postsekulär konst, och jag ser en ljusning för religiös konst bortom nedkissade kors och skrikande predikanter i predikstolar. Det multireligiösa perspektivet förstärker människan som bedjande varelse, och för den som vill gå nära högtalarna måste skorna tas av – för marken som beträds är helig mark. Som avslut på detta resetips, kan följande psaltarpsalm (39:12-14) passa:

Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop,
tig inte när jag gråter!
Ty en tid är jag gäst hos dig,
en främling som alla mina fäder.
Vänd bort din blick, så kan jag glädjas
innan jag går bort och inte mer finns till.
  • För den som vill besöka Wanås slott med dess vackra konstträdgård, ligger det i samhället Knislinge utanför Kristianstad (se Google Maps). Utställningen är finns 17 maj – 1 november, 2015.
  • För den som vill läsa mer om konsverket Prayer, Malmö 2015, kan läsa på konstnärens egna webbplats.
  • Vill du däremot höra clip från bönerna, finns en länk på konstnärens Tumblr-sida (av rättighetsskäl vågar jag inte lägga ut egna bilder och ljud från utställningen).