Konversion som svek och överlevnad: Om känslor kring en människas religiösa identitetsbyte

release 229/365

Under senare år har flera konversioner väckt stor uppmärksamhet och anklagelser av svek, inte bara medialt, utan även inom de kristna samfunden. Främst tänker jag dels på Stiftelsen Berget och dels på Ulf Ekman. Det var något i dessa människor som fick dem att byta en del av sin religiösa identitet, slita upp sina rötter från en jord och byta den till en annan.

Mina första levnadsår var jag med i ett kristet samfund, men när jag var 21 år gammal bytte jag mitt ursprung mot en annan religiös identitet, den i ett annat kristet samfund, för att några år senare, vid 32 års ålder byta igen, även denna gång ett identitetsbyte inom mitt kristna jag. Det kan tyckas som om jag är en sådan där person som hattar omkring och tror att gräset alltid är grönare på andra sidan staketet, men den som tror det känner inte mig. Jag bytte samfund, och därmed också en del av min religiösa identitet för att överleva. Men det var också något som tvingade de som blev kvar att arbeta med sin egen identitet.

I en podcast från brittiska Beyond Belief (2015-09-14) i BBC Radio 4, behandlades fenomenet konversion och då i relation till de som var kvar och deras känslor. Rubriken för programmet var ”Betrayal” (svek på svenska). Det visade sig, möjligen föga förvånande, under programmets gång, att samtliga världsreligioner egentligen inte tycker särskilt mycket om konversioner. Så länge konversionen fungerade inom den ursprungliga kontexten, såsom att som hindu också be till Jesus i ett tempel, var det egentligen inga problem. Det var först när den ursprungliga gruppens/religionens åsikter lämnades för något annat, som att bara be till Jesus och avfärda de hinduiska gudarna som icke-existerande, som känslor av svek kom upp till ytan hos de som var kvar. På samma sätt var det inom judendomen, där det var accepterat, att blanda religioner som exempelvis judendom och buddhism (kallas på engelska för Jewbu) på det sätt som till exempel Leonard Cohen gör så länge den judiska identiteten och kulturen praktiserades, och även att sluta vara religiös, men att aktivt byta till en annan religion ledde till samma känslor av svek som hos hinduerna. Samtliga religioner, visade det sig i programmet, hade också svårt med att ha kvar sociala band till dessa personer. Valde man bort en religion så valde man således också bort den ursprungliga kontexten och därmed i realiteten många vänner och familj. Det var inte bara något som förekom i vissa sekter.

Då är det inte konstigt att dessa konversioner som ibland dyker upp, men inom kristendomen, skapar känslor av svek. För en person som konverterar lämnar något kvar hos de som blir kvar, känslor av oduglighet, otillräcklighet, svek. Det är dessa som många gånger hörs i debatten, så även i diskussionerna som förts kring Stiftelsen Berget och de i kommuniteten som konverterar.

För många år sedan, innan jag gjort min första konversion, var jag på ett kristet seminarium som handlade om just konversion inom frikyrkan. Det uppstod en märklig känsla av diskrepans mellan de som organiserade seminariet och de som lyssnade. Nämligen, att de organiserande (som var 50+ i ålder) menade att man skulle stanna kvar i sitt samfund oavsett orsaker till att lämna. Jag minns särskilt en person, som citerade en känd svensk kristen författare, som menade att man skulle stanna kvar i sitt samfund och lida för Kristi skull. För mig, som en del av lyssnarna (vi var alla under 30 i ålder) var ett sådant uttalande ett pinsamt försök till disciplinering och föga införstående. Det uppstod också en öppen konflikt mellan de organiserande och lyssnarna, och efter cirka en timmes diskussioner och samtal, avbröt samtalsledaren seminariet i förtid med en formulering om att de i panelen nog hade rätt och att ämnet var uttömt. Kvar var vi, som desperat försökte leva som kristna i våra samfund men som upplevde dessa på ett helt annat sätt än de äldre organisatörerna.

Några år senare valde jag att lämna det samfund som jag växt upp i. Jag gjorde det för att överleva både själsligen och andligen. En själ och ande behöver näring för att leva, och den planta jag höll på att växa upp till, fungerade helt enkelt inte i det samfundets jord. Alla plantor är olika och kräver olika jord, och jag vill idag inte kritisera det samfund jag då lämnade. Men för mig handlade det om överlevnad. Jag minns också känslan av att hitta hem i det nya samfundet, om hur saker jag kämpat för och emot inte längre var centrala längre. Men jag minns också hur alla gamla minnen och invanda praktiker var ointressanta för mina kompisar i det nya samfundet. De mindes sina ungdomsläger, inte mina, och hade en annan konfessionell historia i ryggsäcken än jag. Den känslan var smärtsam, som om en del av mig inte längre var relevant. Jag antar att de flesta som lämnar något livsviktigt för en annan identitet känner samma känsla, att delar av jaget inte längre fungerar utan mer hänger kvar på kroppen. För min egen del har jag insett att min konversion då, inte handlade om svek för min del, utan om överlevnad för min själ och ande, men nog lämnade jag kvar en känsla av svek hos mina gamla kompisar (och släktingar). Sedan dess så har jag än en gång bytt samfund, denna gång av mer pragmatiska skäl då det samfund jag gick med i gick upp i ett annat samfund jag inte sympatiserade med, och jag har istället gått med i ett samfund min fru och våra barn är med i. Men jag trivs i mitt nya sammanhang, och ser med mer erfarna ögon att det räcker med konversioner för min del, och att den planta jag växt upp till passar bra för den jag är och har en massa grenar som inte passar i just ett specifikt samfund (en person jag träffade under min studietid beskrev denna insikt att bli en teologisk bastard). Den plantan hade inte överlevt om jag inte fått ny näring av min första konversion. Ibland önskar jag, av hela mitt hjärta, att jag vore en sådan människa som alltid varit samma och kvar i samma ursprungliga kontext, för det hade varit enklare för just mig, men det blev inte så för mig.

"Fra angelico - conversion de saint augustin" by Fra Angelico (circa 1395–1455) and workshop - Unknown. Licensed under Public Domain via Commons.

Konversion handlar sällan om svek från den som konverterar, alltså att man konverterar för att hämnas på andra eller att ställa andra i dålig dager. Det handlar oftare om egen överlevnad. Men de som är kvar, blir givna en känsla de inte bad om – känslan av svek. Därför är det lätt att brusa upp och bli arg över någon annan människas konversion, just eftersom det säger så mycket om den egna identiteten. Den kanske mest kända konversionen inom kristendomen är trots allt inte Ulf Ekman eller Stiftelsen Berget, utan aposteln Paulus (se Apg. 9), men även biskop Augustinus av Hippos konversion(-er) hör också till de kristna ”konversions-klassikerna”. Den erfarenhet Paulus och Augustinus bar med sig av sin konversion färgade dem i sina verksamheter som apostel och biskop, men färgade helt säkert också de som han lämnade kvar. Känslan av svek fanns där, men också känslan av överlevnad (med de flesta delar av det egna jaget intakt). Konversioner är känsliga saker.

Stå rak, våga visa vems du är: När tro är det udda

The rose window of All Saints Episcopal Church in Fort Lauderdale, Florida, depicts modern day people of many different professions working under the blessing of Jesus. Taken by Carolyn Fitzpatrick and released into the public domain. wikimedia commons

När jag var liten, berättade de vuxna för mig om hur det var att vara kristen när de själva gick i skolan. Kristna, särskilt frikyrkliga sådana, betraktades som knäppa och smått galna, hela klasser kunde mobba en person som berättade om sin tro. Det gjordes även mycket musik bland kristna som stöttade i tron och som uppmanade till att visa på sin tro, trots omgivningens spått och spe. I mitt hem gick särskilt en lp-skiva varm, Charlotte Höglunds skiva Charlotte från 1985. Kanske var det mest min fascination för skivans första svängiga låt, Våga visa färg, som jag lyssnade på den, och som mina föräldrar spelade den så ofta, kanske var det för att så många i mina föräldrars generation upplevde sig udda som kristna? Jag sjöng i alla fall för full hals med Charlotte:

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

Det var den bilden jag hade med mig in i skolan, kampen mot de andra, de som inte ville respektera. Men så blev det aldrig. När jag gick i skolan, på 90-talet, så var det det inte konstigt att vara kristen, även om få andra berättade att de var det. Jag blev aldrig hånad för min tro i skolan, det som min föräldrageneration berättat om – strategierna vi lärde oss i kyrkan, behövdes inte. Visserligen har jämnårig vänner berättat att de blev retade för sin tro, men jag blev det inte.

Sedan så blev jag vuxen, läste på universitetet och blev doktorand i teologi. Det var då det började igen, mot slutet av 00-talet, det udda med att vara kristen. Då hade jag sedan länge glömt bort Charlotte Höglunds sång, och tycktes mig minnas att min barndoms alla kristna sånger var lite konstiga och naiva. Exempelvis Andrae Crouchs sång ”Jesus is the answer”, med den självklara motfrågan: så vad är frågan egentligen? Idag är det sällan som jag berättar att jag är kristen, även om jag aldrig gjort det till en hemlighet, och frågar någon svarar jag alltid ja. Men det är med vetskapen att detta ja, så ofta dumförklarar mig, eller ställer mig i en grupp av människor som inte kan vara neutrala utan bara måste in och förstöra det samhällskontrakt vi har idag. Fast det där, som de så ofta tror, och som David Thurfjell i sin bok Det gudlösa folket, skriver om att majoriteten anser om kristendom idag, är inte sant. I alla fall inte på det sätt som majoriteten tycks tro, för den minoritets tro som jag tillhör: kristendomen (ja, enligt statistiska mätningar (se SOM-institutets Weibull & Strid 2011 och religionstrappan) praktiserar enbart en skara människor den kristna tron regelbundet eller anser att Gud finns i Sverige). Istället tycks vi kristna återgå till ett antikt sätt att förhålla oss till vår tro, genom hemliga interna tecken, för att slippa dessa gliringar om uddaskap och märklighet. För ett tag sedan, när jag arbetade med en akademisk studie om kristendom (jag forskar om kristendom i alla dess former och uttryckssätt), berättade en kollega om sin livssituation. Hen använde ett inomkyrkligt ord, som ett slags tecken för mig att tyda, och visst förstod jag. Lite som fisktestet i antiken, där den ene personen gjorde en halvcirkel, och den andre kunde lägga till en egen halvcirkel för att på så sätt forma en fisk – tecknet för de tidiga kristna. Detta var emellertid inte under senantiken, utan under senmoderniteten, idag.

Av en slump, så kom jag på att kolla på Spotify om gamla barndomssånger fanns med. Kurt & Rolands tidsmaskinen fanns inte där, men däremot Charlotte Höglunds sång Våga visa färg. Mina barn ser mig idag, hoppandes och studsandes till en gammal 80-talslåt, full av nostalgi, men är det bara nostalgi de ser, eller finns det också något radikalt kvar där bakom alla år av minnen, erfarenheter av att stå rak för sin tro när världen tycker att man är udda? Idag skriver jag på en lärobok i religionskunskap för gymnasieungdomar till ett större svenskt förlag, och jag hoppas att de elever som läser denna bok får en annan bild av tro – i lärobokens fall av olika religioner så klart – där den troende inte är udda, utan någon som hämtar styrka i sin tro för att leva mitt i sin vardag. Varje avsnitt börjar med en berättelse om hur tron ser ut i en skolvardag, hur tron färgar in vardagen full av nyanser, men också skapar en känsla av utsatthet i dagens Sverige. Det blir ett litet bidrag till att motverkan denna trend mot uddaskapande av religion i praktiken (och som skolans läroplan i religion faktiskt talar om). Min tro blir då ett sätt att se och respektera tron i den andre, i den som tillhör en annan tro än jag själv. För det är så, för mig, att min tro inte innebär att förneka andras längtan och tro, men ger mig ork att stå emot andras förnekelse av betydelsen av min tro. Jag vill våga visa vems jag är, men det är svårt.


 

För den som vill lyssna på Charlotte Höglunds sång, Våga visa färg, finns här en uppspelbar länk till Spotify (funkar också för den som inte har programmet).

Och så texten, ifall du är nyfiken:

Du vill ha din tro privat,
Du vill vara anonym
Det får inte kosta
Det ska vara bekvämt
Du vill ha din tro privat
Du vill vara anonym
För det känns säkrast
Säkrast för dig själv

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

Vägra vara neutral
Håll ditt ljus så alla ser
Låt ditt liv få visa
Vad du tror och vill
Vägra vara neutral
Håll ditt ljus så alla ser
Strunt i andra
Låt de le åt dig

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

Våga följa Bibelns ord
Tala om på vem du tror
Tro och liv ska tala samma språk
Våga följa Bibelns ord
Tala om på vem du tror
Jag är kristen
Jag vill va hans barn

Stå rak, våga visa färg
Stå rak, visa vems du är
Din vän dig befriar
Lita på din tro
Stå rak, våga visa färg

(Text: Charlotte Höglund)

Bön som konst: Ett resetips för den konstinstresserade bedjaren

Prayer, Malmö 2015. James Webb

Har du någon gång gått på ett museum och sett bedjande madonnor, målade i olja? Antagligen. Jag tycker själv om sådan konst, framför allt medeltida och renässans-konstverken. Men det är klart, ibland blir det lite för mycket… Bön däremot är sällan skådat i modern samtidskonst. Det är som om bön inte hör hemma i samtidskonsten, troligen på grund av sekulariseringsideologi hos modernisterna, men häromsistens blev jag paff och förundrad. Det existerar modern konst om bön, och dessutom i form av en konstinstallation. Den finns på Wanås i nordöstra skåne, heter Prayer och är gjord av den sydafrikanske konstnären James Webb. En hel stor vit sal med en stor röd matta på golvet och många högtalare där bedjande människor hörs sjunga, mumla och ropa. Installationen skapades för Wanås sommarutställning 2015 och spelades in i Malmö 29 april 2015, i en mängd olika kyrkor och religiösa samfund. Lyssnar man på sorlet en bit ifrån hörs ibland böneutrop i en moské, eller budhistiska mantran, men även psalmen Härlig är jorden. Lyssnar man istället på varje enskild högtalare hör man bara bönen från den specifika plats som inspelningen gjordes. Intet uns av exotisering finns med i verket, utan det är nära och deltagande. Detta är postsekulär konst, och jag ser en ljusning för religiös konst bortom nedkissade kors och skrikande predikanter i predikstolar. Det multireligiösa perspektivet förstärker människan som bedjande varelse, och för den som vill gå nära högtalarna måste skorna tas av – för marken som beträds är helig mark. Som avslut på detta resetips, kan följande psaltarpsalm (39:12-14) passa:

Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop,
tig inte när jag gråter!
Ty en tid är jag gäst hos dig,
en främling som alla mina fäder.
Vänd bort din blick, så kan jag glädjas
innan jag går bort och inte mer finns till.
 • För den som vill besöka Wanås slott med dess vackra konstträdgård, ligger det i samhället Knislinge utanför Kristianstad (se Google Maps). Utställningen är finns 17 maj – 1 november, 2015.
 • För den som vill läsa mer om konsverket Prayer, Malmö 2015, kan läsa på konstnärens egna webbplats.
 • Vill du däremot höra clip från bönerna, finns en länk på konstnärens Tumblr-sida (av rättighetsskäl vågar jag inte lägga ut egna bilder och ljud från utställningen).

 

Mitt hjärta manar, att söka Dig o Herre: Om digital bön i en analog värld

Praise

In den pulserande värld jag nu lever i, som småbarnsförälder med allt för stora förhoppningar om ett färdigbyggt staket, pumpar mitt hjärta böner runt i mitt blodomlopp. Även om tankarna splittras av blöjbytets realitet, är mitt blod blandat med droppar av dessa gudomliga samtal av bön.

För det är så som jag ser bön, som en ständig kommunikation med Gud långt bortom de nötta knänas fall och fingrarnas grepp om varandra, som något jag vill ska pågå i all oändlighet bortom ork och trötthet, bortom mental frånvaro och andlig närhet. Men bön behöver hjälp för att fungera, och inte bara från Guds sida gentemot oss (för funnes inget gensvar vore bönen då ren fåfänglighet, likt Ingmar Olssons vackra psalm ”Alltid på väg”). Den behöver mina medkristnas hjälp i det ständiga bytet av bedjare runt om i världen, och påminnelse om att be igen och igen fastän jag glömt förra påminnelsen.

Vi människor är varelser av kött, själ och ande – analoga skapelser med fingeravtryck från vår skapare på våra kroppar. Men vår värld blir allt mer digital och många gånger allt mer distanserad från våra fysiska analoga realiteter, och med det den digitala världens fantastiska möjligheter att resa i tid och rum på sekunder. Men det tenderar att splittra mig i ett analogt och ett digitalt jag, fastän jag uppenbarligen är en och samma människa hela tiden. Den bön jag är, tänker och formulerar, finns  i det analoga eftersom jag som människa är analog, men den finns också i det digitala, som en medkristen hjälp att fortsätta be i det analoga med digital hjälp.

Vad jag syftar på är naturligtvis den stora uppsjö av appar och bönesajter som skapats av analoga människors bön med hjälp av digital teknik. Som så ofta när det handlar om hjälp till att be mitt i det allra mest vardagliga av stressiga dagar är Jesuiterna där med hjälp och assistans. Några av de enklaste och smidigaste digitala bönetjänsterna på internet är skapade av denna orden,  tänkta långt bortom konfessionell gränser men nära, nära, Gud och den bedjande, och så korta att även den kortaste bilfärd eller promenadsträcka räcker till för en av deras böner med bibelreflektioner. Men även den västerländska kristenhetens kanske främsta (och absolut mest komplicerade…) bönbok Tidegärden har också funnit sin väg in i den digitala bönetillvaron, och den digitala tekniken har gjort denna komplicerade bönbok enkel och bara tre fingerklick bort. På samma sätt finns även hjälp för den som tenderar att glömma bort böneämnen och bönesvar appar som håller reda på detta. Som en avslutning på denna text vill jag också nämna mitt eget samfunds, Svenska kyrkans, eminenta bönewebb där hundratusentals (!) böner och böneämnen skriva av analoga människor i ett digitalt format, finns att läsa och be för.

Det digitala gjorde oss inte till mindre analoga människor i vårt varande som bedjande människor i ständigt samtal med Gud, utan blev en hjälp från andra människor av kött, själ och ande för oss att be. Mitt hjärta söker Gud, bultandes och pumpandes runt digitala böner i mitt blodomlopp, böner som gör mig till den jag är och som låter mitt liv vara en lovsång till Gud (långt bortom livets glädje och sorg, bortom dess barnaskrik och barnaleenden) och mitt i mitt analoga liv.

De digitala bönehjälpare som jag nämner i texten är följande:

 • Pray as you go
  Dagliga lästa böner om ca 10 min med kort bibelmedidation och vacker musik, finns även en Ignatiansk examen. Antingen som webbsida eller som app för iOS och Android. På engelska.
 • Heligt rum/Sacred space
  Daglig bibelmeditation i textform. Finns på flera språk, bland annat svenska.
 • Tidegärden (iOS & Android)
  Samtliga sju tideböner dagligen, textbaserad. På svenska.
 • Frälsarkransen (iOS & Android)
  Martin Lönnebos frälsarkrans i digitalt format. På svenska.
 • Pray always, ortodox böneapp (iOS & Android)
  Skrivna böner för var dag. På engelska.
 • Echo Prayer app (iOS & Android)
  Här kan man samla bönämnen och bönesvar. På engelska.
 • Bönewebben
  Svenska kyrkans bönewebb på nätet. På svenska.

Förstådd – inte förklarad. Om människan i definitionernas våld

Det är svårt att se var man som människa börjar och tar slut, allt som blandas i mötet mellan mig själv, den andre och Gud. Vem som är jag är i hög grad beroende på vem Du är i mötet med Mig. Samtidigt som vi människor är ett outsägligt mysterium där varje idogt försök att definiera vad som är just det egna ständigt misslyckas, slutar man som människa inte att försöka förstå sig själv.

Sedan lång tid tillbaka i historien har försök gjorts att ta fram själva essensen av vad det är att vara människa, vad som är det drag som skiljer oss ifrån allt annat. På medeltiden brukades ibland uttrycket om människan att hon var det enda djur som gråter, idag brukar detta istället handla om vår självreflektion. Likväl faller ofta sådana definitionsförsök platt, när ett en krokodil upptäcks kunna gråta, eller när en kaja visar på självreflektion.

Men vad säger det om just den människa som jag är? Inom teologin brukar man ibland tala om begreppet Imago Dei (latin för ”Guds bild”), som förenklat kan förklaras med Guds fingeravtryck i oss när Gud skapar oss människor (ja, varje människa i det att vi blir till). Detta gudomliga fingeravtryck går inte att tvätta bort, trots att vi missköter oss, eller vill ta avstånd ifrån det. Fingeravtrycken finns kvar där, som en påminnelse av att vi är skapade av Gud, lite som ett handdrejat kärl med fingeravtryck från drejaren. Jag vet att det finns de, som menar att Imago Dei handlar om förnuftet i människan, men låt inte Descartes och upplysningens agenda ta över teologin och därmed säga att det mänskliga i människan beror på om hen kan tänka västerländska logiska tankar. Just sådana passager finns ganska få av i Nya testamentet, medan passager om att se bortom en människas presterade värde är desto vanligare. Skulle min två månader gamla son inte vara människa, eller en väns handikappade barn sakna detta gudomliga mänskliggörande fingeravtryck?

Tvärt om tycks det mig allt mer tydligt, att varje försök att definiera människan klämmer fast henne i ett skruvstäd som inte ser det som just ska iakttas – det mänskliga. Skrivbord är kanske inte rätt plats att definiera en människa, utan i det verkliga mötet med människan, långt bortom det torkande bläcket på sidan. Vi människor är komplicerade, fulla av motsägelser, formade av våra möten med oss själva, andra människor och med Gud. Då går det inte att reda ut vad som är mänskligt, att förklara vad som är just Du i Dig, eller Jag i Mig? Människan är lite större än så, vilket så träffande formulerades i en bok jag läste häromdagen (i samband med en studie av själavård som jag arbetar med), och om kan lämpa sig att avsluta min text. Citatet är hämtat ur Per-Olof Lundbergs avhandling Människan i Själavården från 1992, och är en sammanfattning av en populär äldre norsk lärobok i själavård (Tor Johan Sörensen, Det firfolgede menneske):

Och därvid kan alltid sägas att varje typindelning riskerar att bli en skrivbordsprodukt. Men mot detta garderar sig Sörensen med sitt betonande av att den enskilda människan står i fokus och representerar något unikt, inte minst genom varje schema, som söker att förklara fenomenet människan. Han betonar själv att varje människa begär att bli förstådd – icke förklarad. (Lundberg, 1992, s. 57).

Varje människa begär att bli förstådd – inte förklarad. Denna sista mening i citatet sammanfattar så mycket om människan, och säger så lite. Vi behöver bli förstådda av oss själva, våra medmänniskor och av Gud för de vi är, men inte förklarade – för ingen kan förklara vad en människa är. För vi är inte så enkla, vi människor, och vi är svåra att definiera.