Redan när du började din bön gavs ett svar, och jag har kommit för att meddela dig det. Om änglar som Guds märkliga budbärare

No. 5 Scenes from the Life of Joachim: 5. Joachim's Dream (detail)GIOTTO di Bondone.Det där med änglar är något som jag aldrig riktigt förstått. Inte så att jag som kristen aldrig trott på änglar – tvärtom – men vad de är och vilka de är har liksom alltid glidit mig ur händerna. Men jag har länge varit fascinerad av dessa varelser som enligt Bibeln är så lika oss människor men ändå något helt annorlunda. Kanske ligger min fascination i det att de enligt kristen tro finns, men i stort sett aldrig visar sig fysiskt för oss, kanske i det att vi vet så lite om dessa varelser.

Skyddsängel (enligt klichéerna)

Mina funderingar om änglar väcktes åter till liv när jag i dagarna fick hem en ny engelsk översättning av medeltidens vanligaste lärobok i teologi: Petrus Lombardus Sentenser (utg. ca. 1150). Boken, som egentligen består av fyra böcker, lästes verkligen av alla teologistudenter från 1100-talet fram till 1500-talet, och många kända medeltida teologer har gjort kommentarer (på latin glossa (därav ordet glosa)) till detta verk. I Sentenser försöker Lombardus sammanfatta all kristen kunskap om gud, människan allt som hör därtill. Här finns det mesta som en nyfiken människa kan vilja veta om tro, kanske främst en medeltidsmänniska, men även nutidsmänniskor skulle nog vilja veta saker såsom, kunde även Gud Fadern bli inkarnerad (svaret är ja), men varför ville han inte det då? (Bok 3, Dist. I), men även frågor om änglarna behandlas av Lombardus. Exempelvis frågar sig Lombardus om änglarna eller människorna skapades först? (Bok 2, Dist. II). Hans svar (för enligt Lombardus finns det ett sådant) är att Gud skapade människan och änglarna exakt samtidigt, men att antalet änglar är konstant eftersom de inte kan dö. Lombardus skriver många fler saker om änglar, och det finns även fler medeltida teologer som ägnat mycken tankemöda åt just änglarna (exempelvis Thomas Aquino, som för övrigt skrivit en av medeltidens mest berömda glossor över just Petrus Lombardus Sentenser, i sin Summa (Första delen, första halvan, frågorna 50–64)).

Varför nu alla dessa medeltida kommentarer om änglar? Jo, för att under medeltiden fanns en tanke om att ingen fråga var för obetydlig för att inte utredas ordentligt. Det står mycket lite om änglars natur och identitet i bibeln, även om änglar omnämns ofta. Sådana ”kunskapsluckor” behövs fyllas av en nyfiken människa, och det är det som medeltidsteologerna försökte att göra.

Seraf-ängel. Det finns, även bland änglar, en hierarki.

Lombardus fundera vidare kring änglar och var de fanns från början (Bok 2, Dist. II). Han konstaterar att de bodde i himlen, även de änglar som senare föll var i himlen till en början. Enligt den medeltida världsbilden fanns klotet jorden (eller jordbollen som den kallades på medeltidssvenska) omgivet av flera olika sfärer och solen snurrade runt vårt eget klot. Den yttersta sfären kallades för firmamentet och där lyste det av Guds strålglans. Detta firmament hade för övrigt små hål i sig där strålglansen kunde skina genom. Dessa hål var stjärnorna. I firmamentet fanns himlen, längst bort från jorden, men änglarna kunde utan problem fara genom alla sfärer ner till vår värld.

Frimamentet och Gud som tronar över hela kosmos.

Lombardus kallar änglarna för osynliga väsen, och de skapades således av osynlig oförstörbar materia till skillnad från de synliga människorna som skapades av synlig och förgänglig materia. Änglarna gavs också, förutom denna osynliga kropp individuella personligheter och förnuft så att de kan tänka, minnas, älska, samt en fri vilja enligt Lombardus. Vidare tänkte Lombardus ut att alla änglar var jämlika i sin existens, kunskap och fria vilja, men att på grund av att alla änglarna skapades individuella hade de olika mängd av kvaliteter såsom kunskap, makt och fri vilja. Därför, i enlighet med medeltida samhällsordning, var vissa skapade att leda medan andra änglar var skapade att bli vägledda.

Änglarna i himlen. Notera vingarnas olika färger som markerar hierarki.

För att avsluta Lombardus tankar om änglarna i denna text (han skriver än mer själv), tänkte jag behandla änglarnas fall. Änglarna skapades goda, och alla änglar var även goda ett tag enligt Lombardus. Men snart blev några änglar högmodiga och ville sträva upp mot Guds egen person (ja, Lombardus reder även ut detta med att sträva uppåt när man redan är högst upp i sfärerna…). Detta gjorde att de högmodiga änglarna föll ned från himlen, trots att de flesta änglar inte ens hunnit utveckla sina egna dygder. De som föll, utvecklade denna last, men inte någon dygd enligt Lombardus. Änglarna är således, väldigt lika oss människor enligt medeltida teologi, men med stora skillnader: de är eviga och består av osynlig materia, medan vi människor är förgängliga och består av vanlig synlig materia. Om detta stämmer med hur änglar egentligen är, vet jag inte, men tanken att änglarna är självständiga individer med egna personligheter är spännande.

Ärkeänglarna Mikael, Rafael och Gabriel

Tyvärr så försvann mycket av denna fascination för frågor om änglar i samband med reformationerna på 1500-talet. Visst har kristna sedan dess trott på änglar, men det har blivit mer diffust eftersom protestantismen tog så tydligt avstånd ifrån de medeltida teologernas grubblerier. Istället så står vi där, idag med mycket lite kunskap om så pass viktiga saker som änglar. För änglar är viktiga. De är faktiskt de som träffar Gud allra mest, och som vet vem Gud verkligen är (så mycket ett skapat väsen kan veta om Gud). De allra flesta änglar är goda och agerar som skydd för oss människor och budbärare till oss från Gud (det finns också onda änglar, de som kallas för demoner och djävulen själv är också en ängel, även om Thomas Aquino nog hade skakat på huvudet åt denna kommentar eftersom han menade att blott att existera är gott, och därför kan inte det onda ha någon existens utan som ett hål i vägen, det finns där men består inte av något (Första boken, första delen, frågorna 48–49)).

Djävulen enligt Gustave Doré

Men vårt behov av att förstå vad änglar är för något har emellertid inte avklingat. Istället har new age kommit att överta förklaringsförsöken. Det går inte så bra, enligt mig eftersom Gud kopplas bort ifrån änglarna, och då finns ju inte så mycket kvar att förklara…

Kanske räcker det med att erfara änglarna, eller åtminstone vila i tryggheten om att de finns och vill oss väl? Det sägs att när man träffar en ängel blir man lugn och känner trygghet, samtidigt som man inser att det är något allvarligt som är på väg att hända. Det sägs att änglar skyddar oss ibland från faror genom att handgripligen agera eller berätta för oss att ta en annan väg för att undvika en fara. Det sägs att missionärer har hört och sett änglar sjunga för dem när de var ledsna och kände sig ensamma. Det sägs att änglar sällan bär vita långa kläder, utan ibland bär en joggingdress. Det sägs att änglar sjöng för några herdar det vackraste ord som hörts sjungas.

I min egen forskning om medeltida böneliv hittade jag flera svenska böner riktade till änglar, och de handlade alla om stöd och beskydd. Själv ber jag inte till min skyddsängel, men ibland tänker jag att det hade allt varit spännande att få se detta mystiska väsen som finns vid min sida. Men då handlar det mest om att stilla min egen nyfikenhet och inte om att faktiskt respektera änglarna för det de är: Guds budbärare (jfr Dan.20–23). För att stilla min nyfikenhet kan jag istället läsa texter från en tid då man grubblade mycket över änglarnas identitet och väsen, eller titta på några av de otaliga vackra målningar som gjorts med änglar som tema. Kanske tittar änglarna också på dessa bilder och funderar på hur vi egentligen tänker kring änglar?

Chagalls änglar i Stephanskyrkan i Mainz, Tyskland

Som ett litet PS. till dessa tankar om änglar, kan jag rekommendera filmen Dogma (1999). Den är inte någonstans rätt och rimlig utifrån kristen teologi, men skojig då den handlar om änglar och vad dessa kan ställa till med… Här ett klipp från filmen där Ängeln Megatron (denne i Bibeln onämnde ängel) visar sig för en helt vanlig person som inte tycker att ängeln stämmer överens med hennes bild av änglar. Bli inte upprörd när du tittar, utan skratta mest åt filmens ambition att förklara det oförklarliga: vad änglar är.

1 reaktion på ”Redan när du började din bön gavs ett svar, och jag har kommit för att meddela dig det. Om änglar som Guds märkliga budbärare

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.