Oupplyst om rättigheter

twitter_j2

Vad svarar man på ett så ytterligt historielöst påstående? Tämligen okontroversiellt vore väl att påpeka hur föreställningen om universella rättigheter har tydliga teologiska rötter (se t.ex. Gillespie, Badiou, Siedentop). Den senare, Oxford-filosofen Larry Siedentop, skrev nyligen träffande just om detta:

… liberalism rests on the moral assumptions provided by Christianity. It preserves Christian ontology without the metaphysics of salvation.” […] The foundation of modern Europe lay in the long, difficult process of converting a moral claim into a social status. It was pursuit of belief in the equality of souls that made the conversation possible. A commitment to individual liberty sprang from that. Combining the two values gave rise to the principle which more than any other has defined modern liberal thinking, the principle of ”equal liberty”. Yet it is far from clear that the Italian Renaissance did much to explore or develop that principle.

Larry Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism. (Harvard University Press, 2014), 338-9

Vidare kunde man kanske tillägga att det faktum att kyrkan lagt grunden för föreställningen om alla människors värde, och i förlängningen för det liberala rättighetstänkandet, inte förändras av att kristna utfört grymheter i Guds namn. Men nu är ju kyrkans relation till föreställningen om mänskliga rättigheter främst komplicerad av andra orsaker. Detta då man opererar med delvis inkompatibla språkvärldar – Kyrkans teologiska språk och liberalismens rättighets-språk. Den intressanta frågan, som alltför sällan ställs, är dock: Var kommer dessa rättigheter ifrån, och hur kom det sig att ingen var medveten om dem före franska revolutionen?

Om inte föreställningen om allas lika värde grundas i något bortom det rena tyckandet – om de inte bottnar i en verklighet djupare än pappret som deklarationen är skriven på – så är de ju egentligen bara vackert prat. Eller, som Alasdair MacIntyre uttryckte saken; mänskliga rättigheter är då att likställa med tron på enhörningar i den meningen att varje försök att bevisa förekomsten av sådana rättigheter har misslyckats.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.