Gud som den yttersta kontexten

Jag brukar tänka att religiösa frågor uppkommer när man använder sitt helt vanliga tänkande och tänker i allt vidare kontexter. Man stoppar inte upp frågandet, utan låter det löpa ”linan ut”.

Så kommer till exempel frågan: var kommer jag ifrån? först att besvaras genom nån slags historisk efterforskning (mamma, pappa, farmor, farfar, mormor, morfar osv.) men sen kan den ta mig till biologin, sen till astrofysiken och när man ställer sig frågan om hela Universums upphov och ursprung så blir frågan om ”var jag kommer ifrån” en religiös fråga, eftersom det tar mig från den naturliga världen till frågan om den naturliga världens ursprung och upphov i något transcendent.

Enligt den kristna tron så är den yttersta kontexten för den här världen Gud, som är kärlek. Världens kontext är den treenige Guden, och därmed är det också min kontext.

Att bli kristen är att medvetandegöra denna kontext och försöka leva i en medveten relation till denna kontext.

Enligt kristen tro har också Gud gjort sig känd på olika sätt – dels genom skapelsen och dess skönhet – men också genom Kristus och i hans död och uppståndelse som blir tecknet på att Gud är med oss också i lidandet och döden (inte bara i skapelsens skönhet) och att döden eller ”intigheten” inte är den yttersta kontexten för vårt liv. Istället för att som Heidegger se döden som tillvarons horisont, så har döden själv en horisont eller en kontext. Den har ”kontextualiserats” i Gud.

Skillnaden mellan att tänka på världen som ”situerad” i Gud eller som uppkommen ur intet tror jag har likheter mellan skillnaden mellan ”solitude” och ”loneliness”. Även om det tillstånd som beskrivs med dessa ord kan vara exakt likadant vad gäller dess ”empiriska egenskaper” – de som är tillgängliga ur ett tredjepersonsperspektiv – så kan erfarenheten ur ett förstapersons-perspektiv vara väldigt olika. Solitude står för den positiva erfarenheten av ensamhet, den vilsamma, den som ger utrymme och andrum. Dessutom, att vara hemma själv en dag, men veta att jag kommer att träffa någon på kvällen, kan göra att denna ensamhet blir laddad av det kommande mötet. Ensamheten får en helt annan karaktär, än om det är en påtvingad ensamhet.

Hannah Arendt uttrycker en annan skillnad, nämligen i vilken mån man i ensamheten också möter sig själv och ”umgås med sig själv” eller inte. Om man umgås med sig själv är man inte ”ensam” när man är ”själv”:

The lonely man finds himself surrounded by others with whom he cannot establish contact or to whose hostility he is exposed.

The solitary man, on the contrary, is alone and therefore ”can be together with himself.” In solitude, in other words, I am ”by myself”, together with my self, and therefore two-in-one, whereas in loneliness I am actually one, deserted by all others.

All thinking, strictly speaking, is done in solitude and is a dialogue of thought.

Solitude can became loneliness; this happens when all by myself I am deserted by my own self. Solitary men have always been in danger of loneliness, when they can no longer find the redeeming grace of companionship…

Att se världen som situerad i Gud gör inte världen till en annorlunda plats ur ett naturvetenskapligt perspektiv, men däremot ur ett ontologiskt och existentiellt perspektiv, precis som skillnaden mellan en gåva och en icke-gåva inte ligger i tingets deskriptiva egenskaper utan i dess kontext. På samma vis kan skillnaden mellan loneliness och solitude vara en skillnad i kontext, som i det fallet då den blir laddad av ett senare möte.

(Arendts poäng, som också är bra, är något annorlunda: Arendt tänker sig att skillnaden mellan loneliness och solitude är huruvida jag möter mig själv, så att själva ensamheten blir ett möte!)

The redeeming grace of companionship: det är kanske vad livet handlar om, både i ett sekulärt och i ett religiöst perspektiv…

1 reaktion på ”Gud som den yttersta kontexten

  1. Paul Austers ”The Invention of Solitude” är också värd att läsa för hans reflektioner kring ensamhet.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.