Closer to Truth om panteism och teism

En intressant intervju med John Leslie finns på Closer to Truths hemsida om Leslies panteism.

Closer to Truth drivs av Robert Lawrence Kuhn som är agnostiker, och som betraktat Leslie som sin ”intellektuella mentor” och därför är förbryllad över Leslies panteism.

(Closer to Truth är i sig självt ett uppmuntrande tecken; här finns kvalificerade och respektfulla samtal om teologiska och filosofiska frågor.)

I Leslie-intervjun finns det två saker som jag vill reflektera över (även om jag också bör säga att jag har respekt för den panteistiska hållningen).

Det första är när Leslie säger att ”man måste vara panteist, om man ska tro på Gud. Om man inte är det, måste man ju tro att Gud har skapat något som är ”infinitely inferior to God” – varför skapade inte Gud en till Gud?”

Detta tycker jag är mycket intressant. För det första finns det ju vissa affiniteter med den kristna förståelsen av treenigheten; att Fadern ”föder” Sonen (som emanerar ur Fadern).

Men för det andra: Gud har skapat ett extremt potentiellt Universum, i den kristna traditionen är målet med kosmos att det ska gudomliggöras, det ska förenas med Gud och så fullkomnas och transformeras.

Så svaret på Leslies fråga är i så fall, att Gud inte är ”färdig” med Universum. När Universum är fullkomnat har det blivit gudomliggjort (men dock på ett sådant sätt att det har sin gudomlighet som en gåva och inte som en intrinsikal del av sin natur).

För det andra så vill Leslie motivera sin panteism genom att säga att värde och godhet är ”orsaken” till att Universum finns:

”The goodness of the Universe is the reason that the Universe is there.”

Jag tycker det är intressant att här reflektera över skillnaden mellan orsaker och skäl.

En orsak är något som gör en skillnad till ett händelseförlopp. Om x orsakar y finns det en relation mellan x och y sådant att x i någon mån genererar y.

Ett skäl är ett argument för en uppfattning, som för rationella aktörer också kan utgöra motiv för handling.

Det enda sättet som ”ett skäl” kan bli en orsak, det vill säga påverka ett händelseförlopp, är om det finns rationella aktörer som kan styra sitt beteende efter skäl.

”The goodness of the Universe” är ett skäl; det står inte, i sig självt, i en kausal relation.

För att godhet ska komma in i den kausala kedjan tycks det krävas en agent som kan handla utifrån skäl.

”The goodness of the Universe” kan vara ett skäl för Gud att skapa Universum. Och ”The goodness of the Universe” är ytterst sett, enligt kristen teologi, en participation i Gud, som är källan till allt gott. (Men detta sker stegvis, uppenbarligen.)

Kanske kan man, angående Universums potentialitet, säga att det finns ett värde i växandet, som vi ju ibland kan glädja oss över när vi ser till exempel en växt växa.

På det viset kan man säga att teismen kan förklara både Leslies invändning mot teismen (varför skapar inte Gud något perfekt?) och hans försvar för panteism, att det möjliggör för ”Universums godhet” att vara en orsak till Universums existens.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.